Polmos Bielsko-Biała S.A.

Polmos Bielsko-Biala SA is a leading producer of the best alcoholic products in Poland.

For our products we use only carefully selected ingredients of the highest quality.


Read more

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

What's new

  • KRS 0000038866
  • Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
  • kapitał zakładowy: 31.700.000,00 zł (wpłacony w całości)
  • NIP: 5470048857